РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламацията можете да предявите в писмена форма по имейл заедно със снимка на увредения продукт като доказателствен материал. Задължително следва да посочите вида и количеството на продукта (продуктите) предмет на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, размера на претендираната сума, причините за рекламацията и адрес за контакт. Подаването на рекламацията може да извършите и в търговския офис на Рекламно студио „КРОПС.БГ” ООД, освен ако не е уговорено друго място, като трябва да представите документ за получаване и заплащане на продуктите.

В случай, че рекламацията Ви бъде удовлетворена, продукта (продуктите) може да Ви бъде заменен с нов/и в рамките на един месец от датата на предявяване на рекламацията. Ако замяната не е възможна или не се осъществи в рамките на този период, имате право да поискате намаление на цената на продукта (продуктите) или да го върнете като Ви се възстанови заплатената сума. Като клиент Вие не можете да изисквате да Ви се върне продукта (продуктите) и да Ви се възстанови заплатената сума или намали цената ако сте получили писмено потвърждение, че ще бъде направена замяна до един месец от датата на предявяване на рекламацията. Вие не може да изисквате връщане на продукта (продуктите) и възстановяване на заплатената сума, ако несъответствието е незначително.

В случай, че Вашата рекламация бъде удовлетворена Рекламно студио „КРОПС.БГ” ООД издава акт за рекламация в два екземпляра по един за двете страни. Според спецификата на рекламацията транспортните разходи подлежат на допълнително договаряне между страните.

При констатирани нарушения във външния вид на опаковката на стоката се обърнете към куриера веднага, който е длъжен да състави протокол за увреждане целостта на пратката.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете веднага към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на стоката.